Kärlmissbildning i lungorna

Om du har avm i lungorna eller inte har screenats för avm i lungorna rekommenderas följande:
 
- Ta antibiotika före tandbehandlingar, kirurgiska ingrepp eller koloskopi.
- Ett .22 micro IV-filer rekommenderas för att förhindra att luftbubblor kommer in och då kan passera ett avm i lungorna vilket kan leda till en stroke. Detta är inte nödvändigt vid blodtransfusioner eller kontrastmedel vid CT (fullständig information om detta finns på curehht.org). 
 
Källa och utförligare information: https://curehht.org/living-with-hht/screening-and-treatment/ 

Kommentera här: