Första inlägget

HHT är en kronisk sjukdom som orsakar utvidgade blodkärl i huden, slemhinnor och/eller inre organ, dessa kärl kan brista och börja blöda. Det finns olika behandlingar mot detta men eftersom det hela tiden uppkommer nya missbildade blodkärl i kroppen så kan den vara svårbehandlad.
Varför skriva om något så personligt som en kronisk sjukdom? Det känns ju personligt i alla fall, men faktiskt så beräknas omkring 1 av 5000 personer ha den här sjukdomen. Länge har jag känt mig ensam med den, ända tills ganska nyligen (men det återkommer jag till vid senare tillfälle) och under hela min uppväxt har jag fått höra att det:
1. är en extremt ovanlig sjukdom
2. finns inget att göra åt den
3. inte är en sjukdom som påverkar livet.
 
Alla nämnda påståenden har visat sig vara felaktiga och det är just därför jag valde att starta den här bloggen, för jag vill hjälpa till att sprida medvetenhet om HHT. Jag har många gånger sökt efter information om sjukdomen eller försökt hitta någon annan som har den, för att få veta mer. Jag hoppas att andra som söker samma sak ska hitta hit. 
 
Källa: Akademiska sjukhuset.

Kommentera här: